Az öreg néger és a kitüntetés - Kamerun

Ferdinand Oyono: Az öreg néger és a kitüntetés című könyve.

Mintha Örkényt olvasna az ember, mikor Az öreg néger és a kitüntetés-t fellapozza…

Az idős afrikai férfit, Mekát kitünteti a „fehér főnök”.

Az öreg ott áll a tűző napon és szenved, mert annyira szorítja, nyomja a lábát a frissen vásárolt cipője –, hiszen ő egész eddigi életében mezítláb járt...

Az öreg ott áll a tűző napon és szenved, mert épp ekkor és épp itt tört rá a szükség…

oyono_gzs.jpgAz öreg ott áll a tűző napon és egyetlen dolog miatt nem szenved: a kabátja miatt. Amit direkt erre a jeles alkalomra varratott, és amiben úgy nézett ki, mint egy jampec –azaz a hatvanas évek magyar szóhasználata szerint divatmajom –, és ezért végül másikat (egy kopott régi felöltőt) kellett felvennie.

Meka végül csak megkapja a kitüntetést úgy, hogy akkor még nem tudja, mindez csak azért történhetett meg, mert földjét a fehéreknek adta, és mert két fia is meghalt a háborúban. Tehát korántsem saját, vélt nagyszerűsége okán, vagy a fehérek jósága miatt.

Ráadásul, miután a fent nevezett öregember berúgott a rendezvény utáni fogadáson, még a család és barátok, ismerősök által olyannyira irigyelt és csodált medáliáját is elvesztette, egyéb hányattatásairól nem is szólva…

***

Bevallom, hogy mivel rövid időn belül ez volt a harmadik afrikai könyvem a sorban, már nem tudtam annyira lelkesedni, mint korábban, de végül is élmény volt a könyv szatirikus hangja, a mindenkori kisember esendősége.

Elvégre valahol mindnyájan csak „Mekák” vagyunk, „mihaszna (vén)emberek csak, semmi más…”

Az utószóból kiderül, hogy a regényt, amit kézbe vehetünk, Ferdinand Oyono kameruni író írta francia nyelven.

A regény színhelye – Doum vagy Doumé – létező helység Kamerunban, abban az afrikai országban, amely 1960. január elsején nyerte el függetlenségét.

kamerun_1_1.jpg

A kameruni lakosság nagy része írástudatlan, földművelésből (kaucsuk, kakaó, kávé stb.) vagy állattenyésztésből él. Kevés az orvos, holott igen elterjedtek a trópusi betegségek (itt leginkább az álomkór).

A cselekmény a függetlenné válás előtt játszódik, amikor még a gyarmatosítók kezében volt minden politikai és gazdasági hatalom.

Az író 1929-ben született egy kis kameruni faluban, szegény családban; és 2010-ben hunyt el. Egyetemi tanulmányait Franciaországban végezte (a gyarmati rendszer ui. lehetővé tette, hogy néhány nehézsorsú, ám tehetséges gyermek tanulhasson).

Oyono rövid ideig színész volt, majd újságíró és író, végül diplomata lett. A huszadik század ötvenes éveiben tevékenyen részt vett a kameruni irodalom megteremtésében.

A beszámolót írta: Gazdag Zsuzsanna

 

Kép: Flickr